Veoma korisni online alati – besplatno

Kao što ste već mogli da vidite iz prethodnih članaka, ukoliko pratite naš blog Virsto Marketing Škola, verovatno ste primetili da često prezentujemo neke korisne alate za Vas. Sa člankom koji upravo čitate biće slična sudbina, predstavićemo neke interesantne aplikacije, web sajtove i servise koji će zadovoljiti sve Vaše potrebe bez obzira da li ste web developer, dizajner, project menadžer ili krajnji korisnik. Ono što je dobro kod svih resursa koji će biti navedeni je da su besplatni.

Sa njima možete pomoći svojim zaposlenima da budu produktivni, pronađete svoj izgubljeni laptop, zaštitite svoju sigurnost, prečistite emailove koji vam ne trebaju i još puno toga. S obzirom da se većina jednog radnog dana okreće oko interneta onda pronalazak bilo čega što bi vreme učinilo lakšim i produktivnijim je vredan pomena. Neke alate već verovatno znate, a neke možda i ne. Nadamo se da ćete pronaći one koji će vama učiniti život lakšim.

World Broadband Ratings

Ovaj sajt je baziran na Google mapama koji prati sajtove i alate na koje su Google mape uticale. I ako nije direktno povezan sa Googlom ovde možete pronaći većinu podataka.

IconFinder

Ako neko svakodnevno lovi ikonice po Internetu onda su to dizajneri i developeri. Svako od njih zna koliko to može biti komplikovana potraga, ali sa IconFinde-om to može biti znatno olakšano. Radi se o pretraživaču ikonica sa ogromnim izborom koji može da zadovolji vaše potrebe.

Woopra

Za sve one kojima treba real time statistika o poseti sajtu, Woopra je odličan alat koji će zameniti vaš sadašnji servis koji koristite u ove svrhe. Možete vrlo lako proveriti šta se dešava u tom trenutku na vašem sajtu i šta vaši korisnici rade.

Monkey On Your Back

Da li imate problem da usmerite svoj tim ili da održite produktivnost? Onda dozvolite majmunčetu da pomogne. Sa servisom jednostavno nazvanom “Monkey on your back” možete kreirati liste sa stvarima koje treba uraditi i slati razne taskove kome god želite.

CSS3 Playground

CSS3 Playground je odličan online izvor gde možete da probate razne nove trikove u CSS-u i onda da pokupite krajnji kod za svoj proizvod.

Readability

S obzirom na vreme koje provodimo online Readabiilty je pravi alat koji bi mogao čitljivost da poboljša koliko god je to moguće. On jednostavno skine sav stil na sajtu kako bi kreirao bolju vizuelnu prezentaciju sadržaja.

SunlitGreen Photo Manager

Sada možete da organizujete, pretražite, označite i grupišete svoje fotografije brzinom kucanja. Ovaj alat je ključan za sve osobe koje imaju dosta slika koje treba organizovati i održavati.

Trendsmap.com

Trednsmap je alat koji vam omogućava da pratite trending teme u celom svetu u realnom vremenu. Možete ih pratiti po imenu, oblasti ili zemlji.

Domain Name Speed Benchmark

Kao što kažu na ovom sajtu, ne možete optimizovati svoj DNS dok ga ne procenite. Domain Name Speed Benchmark utvrđuje tačne performanse lokalnog i remote DNS nameserver-a.

Mozilla Firefox, Portable Edition

Većina nas u online zajednici volimo Firefox jer je odličan browser, ali se problem javlja kada morate da radite u nekom drugom sistemu koji nije vaš. Međutim sa ovim Portable Edition-om možete sa sobom poneti sve svoje bookmarke, šifre i dodatke.

Snipplr

Snipplr je odličan sajt za developere. Ovde mogu smeštati svoje delove koda, ali i pretražiti delove koda online.

Convert PDF to Word

Jedna od stvari koje klijenti mogu da zahtevaju od vas jeste da pošaljete nešto u Word formatu. Sa ovim sajtom možete lako pretvoriti svoj PDF u Word dokument.

HootSuite Social Media Dashboard

HootSuite može da sakupi sve društvene mreže koje koristite na jedno mesto kako bi mogli lakše da pratite sve novosti u jednom dashboard-u.

10 minute mail

Mail servis koji će vam pomoći da dobijete samo potrebne emailove tako što na deset minuta pokupi id-eve emailova. Možete uvek produžiti ovo vreme, ako je potrebno.

UNDELET 360

Da pretpostavimo da ste bili u žurbi i pri tome trajno obrisali fajl koji niste trebali. Sa ovim alatom možete povratiti slučajno obrisane fajlove iz svog računara, digitalne kamere ili usb drive-a.

SnoopFree Software

Ako ne želite da budete plen špijunskog softvera koji možda odaje sve vaše poverljive podatke onda bi trebalo da razmislite o instaliranju SnoopFree softvera u svoj sistem.

The Email Game

Inbox vam postaje preplavljen? Potrebna vam je pomoć da biste se motivisali da prečistite nagomilane emailove? Onda je aplikacija Email Game prava stvar. Sa ovom aplikacijom Email može biti ponovo zabavan.

SlimTimer

Praćenje vremena bez vremenske kartice, tako SlimTimer opisuje sebe. Sveobuhvatan alat za deljenje raspoloživog vremena je dobar opis za ovaj alat.

Wridea

Za sve koji rade u kreativnoj areni, wridea je obavezan alat, ali može da posluži i bilo kojem online profesionalcu. Ovo je servis kojim možete da organizujete svoje ideje uz kolekciju brainstorming alata koji su vam na raspolaganju.

Adeona

Niko od nas ne bi mogao da zamisli oproštaj od svog laptopa. Da li ste u mogučnosti da u svakom trenutku pratite svoj laptop, da li je ukraden izgubljen i sl.? Ako niste onda probajte Adeonu.

Comodo SecureEmail

Comodo SecureEmail je jednostavan način da pošaljete enkriptovan email tako da niko ne bude u mogućnosti da vaš email presretne i izmeni sadržaj. Ovim alatom vaše email poruke mogu biti sigurnije za samo par minuta.

Whats My IP Adress

Postoji gomila razloga zbog kojih bi želeli u toku surfovanja da promenimo IP adresu, ali kako da znamo da maskiranje IP adrese zaista radi? Takođe postoje trenuci kada nam je samo potrebno da znamo koja nam je IP adresa. Ukoliko ste u ovoj grupi onda samo idite na ovaj sajt i ispisaće vam se vaša IP adresa.

BugMeNot

Da li vas nervira što morate da se registrujete na neki sajt samo da biste pokupili neku kratku informaciju? Uvek možete koristiti šerovane login podatke za različite sajtove koje primoravaju korisnike da se registruju. Ovakav skup login podataka je BugMeNot.

Left Logic

Koderi će sigurno obožavati Left Logic i neće biti sami u tome. Ovaj servis za vas traži određene HTML entitete. Vrlo je lak za upotrebu i veoma brz.

Todo.ly

Kada govorimo o produktivnosti online onda je Todo.ly odličan alat koji vam može pomoći da napravite svoju todo listu.

CushyCMS

Bez obzira da li ste dizajner ili urednik sadržaja, CushyCMS vam se može naći kada želite da definišete oblast koja se može editovati i napraviti adekvatne promene a da ne morate pre toga postati majstor programerskih veština.

Tor

Besplatan softver koji vam pomaže da zadržite privatnost online, kao i poverljivost i analizu posete kroz ugrađene opcije. Ako tražite način da ostanete anonimni dok surfujete, ovaj alat vam može pomoći.

Tweepi

Tweepi je koristan alat za sve one kojima onlajn egzistencija zavisi od interakcija na Twitter nalogu. Uz besplatnu ili plaćenu verziju ovaj servis može znatno da popravi vaš Twitter položaj.

Launchlist Lite

Launchlist Lite je odličan za developere i dizajnere koji traže virtualni spisak stvari za uraditi kako bi se postarali da je sajt spreman za lansiranje.

x Paranomia 0.6.7

Kada završite sa gledanjem svih ovih kul sajtova i aplikacija i ne želite da to podelite sa kolegama ili nekim drugim članovima šering sistema ova Firefox ekstenzija će biti od koristi. Ona će očistiti history, kukije, passworde i sve ostale snimljene informacije kroz par klikova.

Izvor: noupe.com

Advertisements

Osnovne stvari u Marketingu – Termini

Advertising. Any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor.

 • Oglašavanje. Svaki plaćeni oblik ne-lične prezentacije i promocije ideja, robe ili usluga od strane identifikovanog sponzora.

Brand. A company or product name, term, sign, symbol, design—or combination of these—that identifies the offerings of one company and differentiates them from those of competitors.

 • Marka – Brend. Kompanija ili ime proizvoda, termin, znak, simbol, dizajn ili kombinacija svih- koja označava ponudu jedne kompanije i razlikuje je od svojih konkurenata.

Brand image. A customer’s perceptions of what a brand stands for. All companies strive to build a strong, favorable brand image.

 • Imidž marke. Kupčevo shvatanje o tome šta znači brend (asocijacija na kvalitet i na ponudu). Sva preduzeća nastoje da izgrade snažan, povoljan imidž brenda.

Competition. All of the actual and potential rival offerings and substitutes that a buyer might consider.

 • Konkurencija. Sve aktuelne i potencijalno konkurentne ponude koje se kupcu ostavljaju na razmatranje.

Competitor. Any company that satisfies the same customer needs that another firm satisfies.

 • Konkurent. Svaka kompanija koja zadovoljava iste potrebe kupaca odredjenom istom ponudom.

Demand. A want for a specific product that is backed by a customer’s ability to pay. For example, you might want a specific model car, but your want becomes a demand only if you’re willing and able to pay for it.

 • Potražnja. Želja za određenim proizvodom koji je podržan platnom sposobnosti kupca. Na primer, možda ćete želeti određeni model automobila, tada vaša Želja postaje Potražnja samo ako ste voljni i sposobni da to i platite.

Differentiation. The act of designing a set of meaningful differences to distinguish a company’s offering from competitors’ offerings.

 • Različitost. Čin projektovanja skupa smišljenih razlika koje izdvajaju ponudu kompanije od ponude konkurenata.

End users. Final customers who buy a product.

 • Krajnji korisnici. Konačni korisnici koji kupe proizvod.

Exchange. The core of marketing, exchange entails obtaining something from someone else by offering something in return.

 • Razmena. Suština marketinga razmene podrazumeva dobijanje nešto od nekog drugog nudeći nešto za uzvrat.

Industry. A group of firms that offer a product or class of products that are close substitutes for each other.

 • Delatnost. Grupa firmi koje nude proizvod ili klasu proizvoda koji su bliski zamene jedno za drugo.

Marketer. Someone who is seeking a response—attention, a purchase, a vote, a donation—from another party.

 • Trgovac. Neko ko traži odgovor-pažnju, kupovinu, mišljenje, donaciju-drugog trgovca.

Marketing. The process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals.

 • Marketing. Proces planiranja i izvršavanja koncepcije, cene, promocije i distribucije ideja, roba i usluga za kreiranje razmene koji zadovoljavaju individualne i organizacione ciljeve.

Marketing channels. Intermediary companies between producers and final consumers that make products or services available to consumers. Also called trade channels or distribution channels.

 • Marketing kanali. Posredničke kompanije između proizvođača i krajnjih potrošača koji čine proizvode ili usluge dostupne potrošačima. Takođe se nazivaju trgovinski kanale ili kanali distribucije.

Marketing concept. The belief that a company can achieve its goals primarily by being more effective than its competitors at creating, delivering, and communicating value to its target markets. The marketing concept rests on four pillars: (1) identifying a target market, (2) focusing on customer needs, (3) coordinating all marketing functions from the customer’s point of view, and (4) achieving profitability.

 • Marketing koncept. Verovanje da kompanija ostvaruje svoje ciljeve, pre svega po tome što efikasnije od svojih konkurenata rešava kreiranje, isporuku i komunikaciju svojih vrednosti svom ciljnom tržištu. Marketing koncept počiva na četiri stuba: (1) identifikovanje ciljnog tržišta, (2) fokusirajući se na potrebe kupaca, (3) koordinira sve marketinške funkcije sa stanovišta gledišta kupca, i (4) postizanje profitabilnosti.

Marketing mix. The set of tools—product, price, place, and promotion—that a company uses to pursue its marketing objectives in the target market.

 • Marketing miks. Skup alata- proizvoda, cena, mesta i promocija- čini da kompanija koristi i sledi svoje ciljeve marketinga u ciljnom tržištu.

Marketing network. A web of connections among a company and its supporting stakeholders—customers, employees, suppliers, distributors, and others—with whom it has built profitable business relationships. Today, companies that have the best marketing networks also have a major competitive edge.

 • Marketing mreže. Mreža između kompanije i njenih aktera- kupci, zaposleni, dobavljači, distributeri kao i drugi sa kojima je izgradio profitabilne poslovne odnose. Danas kompanije koje imaju i najbolje marketinške mreže imaju veliku konkurentsku prednost. INTERNET MARKETING

Market-oriented strategic planning. The managerial process of developing and maintaining a viable fit among a company’s objectives, skills, and resources and its changing market opportunities.

 • Tržišno orijentisano strateško planiranje. Menadžerski proces razvoja i održavanja ciljeva kompanije, veština i resursa u njenim promenljivim tržišnim prilikama.

Need. A basic human requirement, such as food, air, water, clothing, and shelter, as well as recreation, education, and entertainment.

 • Potreba. Osnovna ljudska potreba, kao što su hrana, vazduh, vodu, odeću, smeštaj kao i rekreacije, obrazovanja i zabave.

Positioning. The central benefit of a market offering in the minds of target buyers; for example, a car manufacturer that targets buyers for whom safety is a major concern would position its cars as the safest that customers can buy.

 • Pozicioniranje. Centralna korist od tržišne ponude u svesti ciljnih kupaca, na primer proizvođač automobila, koji je usmeren na kupce kojima je bezbednost glavna briga, će pozicionirati svoje automobile kao najsigurnije koje potrošači mogu da kupe.

Procurement. The process by which a business buys materials or services from another business, with which it then creates products or services for its own customers.

 • Nabavke. Procesi kojima se od drugog trgovca kupuje poslovni materijal ili usluga , sa kojima je zatim stvara proizvod ili usluge za svoje klijente.

Product concept. The belief that consumers favor products that offer the most quality, performance, or innovative features.

 • Koncept proizvoda. Verovanje da će potrošači favorizovati proizvode koji nude najviše kvaliteta, performansi ili inovativne funkcije.

Product. Any offering that can satisfy a customer’s need or want. Products come in 10 forms: goods, services, experiences, events, persons, places, properties, organizations, information, and ideas.

 • Proizvod. Svaka ponuda koja može da zadovolji potrebe klijenta ili želju. Proizvodi dolaze u 10 oblika: roba, usluga, iskustva, događaji, lica, mesta, imovina, organizacija, informacije i ideje.

Production concept. The belief that customers prefer products that are widely available and inexpensive.

 • Koncipiranje proizvoda. Verovanje da kupci preferiraju proizvode koji su široko dostupni i jeftini.

Profitable customer. An individual, household, or company that, over time, generates revenue for a marketer that exceeds, by an acceptable amount, the marketer’s costs in attracting, selling to, and servicing that customer.

 • Profitabilni kupac. Pojedinac, domaćinstvo, ili firma koja vremenom generiše prihod za jednog trgovca koji premašuje očekivani iznos, u odnosu na troškove trgovca za privlačenje, prodaju i servisiranja tog kupca.

Prospect. A party from whom a marketer is seeking a response—whether it’s attention, a purchase, a vote, and so forth.

 • Eventualni kupac. Stranka od kojih trgovac traži odgovor-bilo to pažnja, kupovina, mišljenje, i tako dalje.

Relationship marketing. Building long-term, mutually satisfying relations with key parties—such as customers, suppliers, and distributors—to earn and retain their longterm business.

 • Odnosi u marketingu. Izgradnja dugoročnih, obostrano zadovoljavajućih odnosa sa ključnim strankama, poput klijenata, dobavljača i distributera u cilju zarade i zadržavanja dugoročnije poslovne saradnje.

Sales promotion. A collection of incentive tools, usually short term, designed to stimulate consumers to try a product or service, to buy it quickly, or to purchase more of it.

 • Promotivna prodaja. Kolekcija podsticajnih sredstava, obično kratkoročnih, dizajniran da podstakne potrošače da isprobataju proizvod ili uslugu, da ga kupi brzo, ili da kupi više od planiranog.

Satisfaction. A customer’s feelings of pleasure or disappointment resulting from comparing a product’s perceived performance with the customer’s expectations of that performance.

 • Zadovoljstvo. Kupčevo osećanja zadovoljstva ili razočarenja nastaje usled odnosa percipirane performanse nekog proizvoda sa očekivanjima kupca.

Selling concept. The belief that companies must sell and promote their offerings aggressively because consumers will not buy enough of the offerings on their own.

 • Prodajni koncept. Uverenje da kompanije moraju prodati i promovisati agresivno svoju ponudu, jer potrošači neće kupovati dovoljno bez takve ponude.

Societal marketing concept. The belief that a company’s task is to identify the needs, wants, and interests of target markets and to deliver the desired satisfactions better than competitors do—but in a way that preserves or enhances consumers’ and society’s wellbeing.

 • Koncept društvenog marketinga. Verovanje da kompanija je zadatak da identifikuje potrebe, želje i interese ciljnih tržišta i da isporuči željena zadovoljstva bolji od konkurenata ne-ali na način da se sačuva ili poboljšava potrošača ‘i društvo’ ; a blagostanje.

Supply chain. The long series of activities that result in the creation of raw materials, then components, and then final products that are carried to final buyers. A supply chain includes the marketing channels that bring products to customers.

 • Lanac snabdevanja. Dugi niz aktivnosti koje dovode do stvaranja sirovina, komponenti, i onda zatim gotovih proizvoda koji se prenose do krajnjih kupaca. Lanac snabdevanja uključuje marketinške kanale kojima se proizvode približava kupcima.

Value.The ratio between what a customer gets and what he or she gives in return.

 • Vrednost. Odnos između onoga što kupac dobija i šta on ili ona daje zauzvrat.

Want. A desire that occurs when a need is directed to specific objects that might satisfy that need; for example, a hamburger is a want that might satisfy the need for food.

 • Želja. Želja da se javlja kada je potreba usmerena na specifične objekte koji bi mogli zadovoljiti tu potrebu, na primer, Hamburger je želja kojom možemo zadovoljiti potrebu za hranom.

Prodaja na Internetu?

Predstaviti prednosti interneta vezano za poslovanje, ili bilo koju drugu (neprofitabilnu) oblast delatnosti, je ozbiljniji posao od pisanja/objavljivanja blog članka. Uprošćeno, između ostalih tri funkcionalne prednosti vidim kao bitne.

Ne “bacate” pare na reklamu

Kako jedan od vrhunskih poznavaoca marketinga Seth Godin smatra, (a Istok P. obradio u svom članku “kako biti prvi na Google“), danas razlikujemo dve vrste marketinga “interruption i permission” odnosno “prekidajući i dozvoljavajući“. Prvi vid marketinga viđamo svakodnevno na TV-u, radiju, novinama, bilbordima..to su reklame za izvesne proizvode koje te prekidaju u nekoj radnji, a ti jednostavno nisi zainteresovani za taj proizvod. Npr. gledaš filmsku seriju (Dnevnik ili fudbalsku utakmicu), usredsredio si pažnju ka sadržaju koji te interesuje, a onda te (bez tvoje želje) emiter prekida u radnji i emituje ti reklamu za deterdžent! (Pojedine televizije imaju blokove reklama te dužine, da komotno za vreme emitovanja njih,  možeš da se istuširaš). “Bačene” pare na reklamu što se mene tiče. Jer ja hoću da gledam seriju i baš nikakav deterdžent me ne interesuje!

Prednost interneta u smislu marketiga je ta, da je moguće doći isključivo do onih ljudi koje izvesni proizvod ili usluga (ili bilo koje tema) interesuje. Ako želiš izvesni deterdžent, putem pretraživača, društvenih mreža, na stranicama proizvođača, forumima itd doćićeš do pregršt informacija o njemu, kao i mogućnost da ga kupiš. Ukoliko prodaješ deterdžent putem optimizacije stranica za pretraživače (besplatno!) ili plaćenim ciljanim oglašavanjem, doćićeš isključivo do korisnika koji traže baš taj proizvod ili informaciju. Nema (ili ga ima, ali u daleko manjoj meri nego na ostalim medijima) “rasipanja” plasiranja oglasne poruke auditorijumu. Internet spaja prodavce i kupce na funkcionalan način.

Odluka pre kupovine, sada je na Internetu

Na svom blogu Sandra Kravitz je predstavila tzv. Nulti momenat istine. (Pojam koju je Jim Lecinski predstavio u svojoj besplatnoj knjizi). Uglavnom radi se o tome da (kako je P&G ranije definisao) u postupku kupovine postoje Prvi i Drugi momenat istine. Kada se nalazite u nekoj prodavnici (televizora npr.), razgledate proizvode (na desetine različitih modela), tada nastupa Prvi momenat istine, odlučićete se za jedan model, prema dizajnu, ceni ili preporuci rođaka. Kada otpakujete proizvod koji ste kupili, počnete da ga koristite nastupa Drugi momenat istine, tj doživljaj ispunjenog (ili ne) očekivanja.

Internet koji danas koristimo donosi tzv. Nulti momenat istine. Marketing jeste zaslužan da kupac kod [tooltip text=“Prvi momenat istine“] PMI [/tooltip] donese odluku da izabere jedan od desetak sličnih proizvoda, ali je sve više važan i [tooltip text=“Nulti momenat istine“] NMI [/tooltip] jer pre nego što stanemo ispred police za proizvodima, mi na internetu tragamo i dođemo do nečijeg [tooltip text=“Drugi momenat istine“] DMI. [/tooltip] Diskutujemo sa ostalim korisnicima sličnog ili istog proizvoda, i ako dobijemo desetak informacija kao npr. “Da, odličan je model, ja ga koristim već mesecima bez problema” verovatno će i naša odluka biti pozitivna u korist tog modela, kao i verovatno negativna, ako naiđemo na komentare: “Potpuni promašaj i ispod očekivanja“. Tako da će prodavci (i njihovi proizvodi/usluge) biti prisutni na internetu hteli oni to ili ne. Razmislite prodavci: kada potencijalni korisnik traga za informacijom (NMI) o (vašem) proizvodu, šta želite da pronađe?

U prodavnicu može da uđe milion ljudi

Naravno i van interneta je moguće napraviti biznis, koji prodaje na milione komada izsvesnog proizvoda, ali je za tako veliki obim prodaje, potrebno imati i na hiljade prodajnih objekata (sa sve pripadajućim troškovima za svaki ponaosob). Izlagati i predstavljati porizvod gotovo svakom kupcu. Ograničeno radno vreme, teškoće sa parkingom…

Prodavnica na Internetu ne trpi takva opterećenja. U njoj istovremeno može da razgleda, informiše se, kupuje jedan, deset ili milion kupaca. Pritom ste proizvod izložili samo jednom, uputstvo i detalje napisali samo jednom, a korisnici mogu da ih distribuiraju neograničeni broj puta. Ne vezano da li je kišno vreme, koje je doba dana, internet prodavnica je dostupna svima. Nebitna je geografska lokacija, prodavac može biti iz Meksika a kupac iz Srbije, deli ih samo dvoklik.

————————————————————————————————————

Ne zaboravite i čari offline kupovine, ali zamislite jedno ovakvo “ogledalo” u svojoj sobi ;)

Veoma korisne web adrese za sve koji se bave internetom

Internet danas broji milijarde web stranica, (takođe i korisnika). Ovaj članak, sa listom zaista korisnih web sajtova vredi bookmarkovati :) . Većina lokacija će vam rešiti bar jedan problem. Korisno je i to što sajtovi imaju jednostavna imena domena (adrese), pa ih je tako i lako zapamtiti. Puna lista je dostupna na adresi The 101 Most Useful Websitesa ja sam izdvojio najkorisnije i dopunavaću je stvarno korisnim sajtovima.

Korisne web adrese za uredjivanje teksta:

35 saveta za uspešan biznis

 1. Postavite sebi cilj.
 2. Konkretizujte cilj – npr. hoću 30.000€ profita.
 3. Razmislite dali je postavljeni cilj realan.
 4. Razmislite šta Vam je potrebno da bi ste taj cilj ostvarili.
 5. Angažujte ljude koji su Vam neophodni za ostvarenje cilja.
 6. Utvrdite dali svi znaju šta je cilj.
 7. Osmislite strategiju za distizanje cilja.
 8. Napravite detaljan plan za ostvarenje cilja.
 9. Postavite parcijalne ciljeve, koji će služiti kao kontrolne tačke glavnog cilja.
 10. Sa vremena na vreme razmislite o svojoj strategiji i ispravite greške i dodajte nove ideje.
 11. Proslavite svaki događaj koji doprinosi krajnjem cilju.
 12. Nagradite ljude – tako će biti više motivisani.
 13. Razmišljajte 3 meseca unapred, tako nikada nećete biti iznenađeni.
 14. Ne paničite ako ne ide sve kako treba.
 15. Greške su sastavni deo posla, jer svaka kriza je korak unazad, radi 2 koraka unapred.
 16. Gledajte šta radi konkurencija.
 17. Informišite se, Internet je definitivno 8. svetsko čudo.
 18. Ma koliko to bilo glupo, poslušajte Lenjina: >>UČITE<< i to stalno.
 19. Učinite da se Vaši klijenti i kupci osećaju dobrodošlo.
 20. Ne obećavajte nemoguće, jer svi znaju da je nemoguće zaista nemoguće.
 21. Uvek, Uvek, Uvek Mislite Pozitivno!
 22. Kada pričate sa klijentom imajte osmeh na licu, iako se ne vidi, on se oseti u glasu. Ne verujete, probajte ispred ogledala.
 23. Obećavajte malo, ali uvek ispunite više.
 24. Preuzmite odgovornost i rešite problem. Neko će Vam biti zahvalan.
 25. Kažite šta ćete uraditi, i to stvarno uradite.
 26. Ukoliko želite da Vam se snovi ostvare, prvo morate da se probudite!
 27. Naučite sto više možete o klijentovom poslu.
 28. Ako ne primenite nova rešenja i znanja, očekujte nove neprijatelje.
 29. Vodite evidenciju svih poslova koje ste završili, čuvajte ih, analizirajte i učite iz njih.
 30. Jedna stvar razlikuje pobednike od gubitnika. Vaš odnos prema klijentu.
 31. Reputacija se ne stiče na onome što imate nameru da uradite.
 32. Ne pričajte – uradite!
 33. Vremena imate najmanje, i dok vreme ne isplanirate, ne planirajte nista drugo.
 34. Ako je nešto stvarno vredno truda, probajte barem 10 puta.
 35. I sada prekinite da čitate, klijenti su svuda oko nas… Srećno!